เข้าสู่เว็บไซด์

โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School : 潮州中學
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111